Vad några av våra användare tycker

Rickard Deltinger

Rickard Deltinger

IKT-Pedagog och SO-lärare, Malmö Montessoriskola AB

"Appar tar mycket tid för pedagoger att hitta och sätta sig in i. Detta har Kunskapsplattan insett och ger alla som jobbar med iPad ett utmärkt verktyg att snabbt hitta rätt i app-djungeln.

Kunskapsplattan har en fantastisk sökfunktion där det lagts ner mycket arbete på att klassificera alla appar. Det går lätt och snabbt att hitta det du söker. Topplistan visar snabbt vad andra pedagoger använder och möjligheten att själv samla intressanta appar i virtuella klassrum ger dig enorma möjligheter.

Kunskapsplattans absolut största styrka är dock den tydliga kopplingen till kursplanernas centrala innehåll och bedömningskrav. De färdiga temapaketen med appar indelade efter teman ger dig en bra start på en pedagogisk planering där iPaden får en central roll i undervisningen på rätt sätt.

Allt detta utan att det vare sig behöver vara jobbigt eller ta viktig tid från andra arbetsuppgifter."

Rickard Deltinger

Kina Olsson

Specialpedagog / kommunikationspedagog inom Gymnasiesärskolan Bollnäs

"Kunskapsplattan är ett otroligt verktyg för att skapa egna läropaket med appar.

Du kan få förslag på app-paket av andra, eller snabbt och lätt skapa egna paket. Dela ett app-paket med elever och lärare.

En otrolig hjälp för att hitta utbildningsappar kopplade till Lpfö98 och Lgr11. Du kan få snabb introduktion/information hur appen fungerar och vad den övar. Du hittar vad du söker SNABBT och ENKELT..

Det jag använder mig mest av är möjligheten att organisera apparna för min undervisning, inom olika områden, ämnen mm.."

Rickard Deltinger

Perra Jansson

Skoldatateket, Katrineholm

"Kunskapsplattan ger mig som pedagog en möjlighet att söka på en förmåga att utveckla och därefter få ett begränsat förslag av appar som utvecklar dessa förmågor utifrån både Lgr 11 och Lpfö.

Eftersom jag själv kan känna en viss ”appstress” efter 3 års erfarenhet med iPad och appar, hur är det då inte för den som är ny i den här världen? Vilka appar ska jag välja? Hur ska jag hinna lära mig dem? Finns det en röd tråd mellan dem? Därför betonar jag på mina iPadutbildningar, för de som nyligen tagit klivet in i ett digitalt lärande, att det är viktigt att inte hamna i ”appstress” och tro att det är mängden appar som ger utveckling för barnen och eleverna.

Utveckling sker först när du som pedagog själv hittat en ”röd tråd”, en strategi och ett koncept att arbeta med som känns som ditt eget. Om det sen är 3 appar eller 10 appar har ingen betydelse, det är först när du kan utveckla barnen och eleverna med förslag på individuella strategier som de får förväntad progression i sin utvecklingen."

Rickard Deltinger

Irene Rodebjer

Specialpedagog i samundervisningsgruppen år 4-6 på Gråbo skolan i Visby

"Nu slipper jag leta appar överallt. Kunskapsplattan föreslår appar och app-paket och det är allt jag behöver! Kunskapsplattan är en suverän möjlighet att organisera apparna – jag kan lägga in ett individuellt app-paket för varje elev."

Rickard Deltinger

Mårten Olsson

Tk-/Ma-lärare, IKT-pedagog, Galären, Karlskrona

"Jag jobbar som IKT-ansvarig på en skola och att hitta i appdjungeln är tidsödande. Genom kunskapsplattan kan jag få presenterat appar utifrån mina egna sökkriterier. Sorterat efter ämne och/eller år presenteras appar med beskrivning och pris.

App-paketen är ett utmärkt sätt att komma igång om man är ny i iPad-världen. Vi använder enbart iPad i undervisningen men det finns även länkar till Androidappar så har man gjort det valet av plattform kan man också ta del av utbudet."

Så väljer lärarteamet de bästa apparna

Vårt ambitiösa och kunniga lärarteam rekommenderar bara appar som de själva använt i klassrummet. Därför vet vi att de funkar – både pedagogiskt och bland eleverna.

När teamet sätter ihop och rekommenderar ett app-paket vet du alltså att läraren har granskat och använt appen, ett arbete som sparar tid och förenklar din planering.

Skapa konto

Några ord från lärarteamet vi samarbetar med

Rickard Deltinger

Anette Kärne

Skönadalsskolan
Kävlinge kommun

"Jag heter Anette Kärne och jobbar på Skönadalsskolan i Kävlinge kommun.  Jag sökte tillsammans med mitt arbetslag ett iPad projekt till två klasser. Vi hade turen att få 12 stycken iPads. Vi har under de senaste åren arbetat med metoden ”att skriva sig till läsning med hjälp av datorn som skrivverktyg”. Vi såg elevernas ökade intresse för att läsa och skriva med hjälp av datorn och ville prova hur vi skulle kunna utveckla detta med iPads. Som pedagog har man med iPads omedelbar tillgång till en rad lärresurser. Både lärare och elever kan söka på internet efter information, kommunicera med andra, göra snygga presentationer, skapa berättelser, måla bilder, dokumentera med kamerafunktionen, träna olika färdigheter mm. Att låta eleverna arbete med iPads är både lustfyllt och motivationshöjande. 

App-paket: Svenska och Att skriva sig till läsning
Jag har gjort två app-paket i svenska utifrån vilken årskurs jag tycker apparna fungerar bra i. Att skriva sig till läsning och passar för åk 1. Det andra app-paketet passar för åk 2 och 3 svenska. App-paket för ASL består av appar som främjar språkutvecklingen och läs- och skrivprocessen. Det är appar som lockar till att bygga berättelser muntligt eller skriftligt."

Rickard Deltinger

Stefan Olsson

ma-NO-tk lärare Forssaklackskolan
Borlänge kommun

"Mitt namn är Stefan Olsson och jag arbetar i årskurs 7-9 som ma-NO-tk lärare vid Forssaklackskolan i Borlänge kommun. Jag har tillsammans med några kollegor under de senaste två läsåren drivit ett iPad-projekt på skolan inom mina ämnen. Syftet med detta projekt har varit att se hur läsplattor påverkar undervisningen samt på vilka sätt som läsplattan kan förbättra undervisningen och även skapa ett större intresse för NO-ämnena, teknik och matematik.

Ett av de app-paket som jag skapat är matematik åk 7-9. Det är en mix av matematiska spel och verktyg samt appar av mer informativ karaktär. Tillsammans bildar de ett komplement till den övriga matematikundervisningen. Tyngdpunkten i paketet ligger på taluppfattning av den enkla anledningen att det idagsläget finns flest appar som vänder sig mot detta matematiska område. Paketet innehåller dock i övrigt även appar som vänder sig mot allt övrigt centralt innehåll. De förmågor jag främst ser att man kan färdighetsträna med detta urval av appar vid en-till-en användning är matematiska begrepp och samband mellan begrepp samt matematiska räknemetoder."

Rickard Deltinger

Anna Jahnsén

Stora Hammars skola Vellinge kommun

"Jag heter Anna Jahnsén och arbetar på Stora Hammars skola i Vellinge kommun. Just nu jobbar jag i år 4 där vi har iPads som en central punkt i undervisningen då vi inte har några böcker. Stora Hammars skola är med i projektet ”Att skriva sig till läsning” och har även satsat på ”tänk om” och ”skola 24” för att öka elevernas måluppfyllelse. Jag sitter med i iPadgruppen för att tipsa och inspirera m appar och hur man kan använda iPaden i undervisningen.

App-paket:
App-paketen som jag har skapat har sju appar som finns på alla skolans ipads. Övriga appar till paketen används i den dagliga undervisningen på Stora Hammars skola i Höllviken."

Rickard Deltinger

Christina Danielsson

Specialpedagog sva-inriktning Arvika kommun

"Jag heter Christina Danielsson och jobbar som Specialpedagog med sva-inriktning i Arvika kommun. Jag har under många år arbetat med IKT som en del av undervisningen. Sedan december 2011 har jag haft förmånen att arbeta med iPad som ett pedagogiskt verktyg och jag upplever iPad som ett utmärkt komplement till den övriga undervisningen. Speciellt för barn och elever som behöver individuellt utformade läromedel, som t ex nyanlända barn. 

Nyanlända F-3: Det är många appar i paketet och för helt nyanlända elever kan apparna "Pekbok", "Stora pekboken", "Fonemo PRO", "Levande bokstäver" och "Letterschool" vara enklast att börja med. Vid val av appar har jag lagt stor vikt vid ordinlärning, språkljuds/bokstavsinlärning, matematisk begreppsinlärning, språkutveckling genom skönlitteratur och möjligheter att skapa eget material och det är i den ordningen apparna ligger i paketet."

Så här tycker användarna om rekommenderade app-paket

Citat

Skapa konto