Detta är kunskapsplattan

Kunskapsplattan är ett webbaserat verktyg som ger en bra start på en pedagogisk planering med appar. Erfarna lärare väljer ut och sätter samman färdiga paket med de bästa apparna för olika behov. App-paketen som är kopplade till läroplanen skapar struktur, överblick och sparar tid.