Kom snabbt igång med rekommenderade app-paket

Erfarna pedagoger skapar paket med de bästa apparna

Utbudet av utbildningsappar på internet är stort. Hur hittar man de bästa? Hur vet man vad som skiljer den ena appen från den andra?

Kunskapsplattans erfarna lärare använder lärplattor i undervisningen och har valt ut de appar som de anser är pedagogiskt bäst och fungerar i klassrummet.

Vårt lärarteam sätter ihop app-paket med appar som kompletterar varandra, övar olika färdigheter och täcker in olika delar i det centrala innehållet. Med Kunskapsplattans rekommenderade app-paket kommer du snabbt igång och använder appar i undervisningen.

Vissa av apparna i paketen är gratis, andra kostar. Alla appar måste köpas och laddas ner i App Store.

app-paket

 

Checklistan ger dig koll på
app-paketens koppling till läroplanen

Checklistorna kopplar app-paketen till förmågorna och det centrala innehållet i läroplanen och förskolans mål. Med checklistorna får du nödvändig struktur och överblick – de är verktyget som gör det möjligt att planera undervisningen med appar.

checklista-koppling-laroplanen

 

Organisera apparna till din undervisning

Skapa dina egna app-paket och koppla dem till läroplanen

Organisera apparna som du använder genom att spara dem i Mina app-paket. Du kan skapa olika app-paket baserat på ämne, årskurs, tema osv. Spara ner apparna du ska använda/använder och skriv instruktioner om varje app till dina elever, kollegor eller till föräldrar.
Checklistan ger dig koll på vilka förmågor som apparna övar och vilka delar i det centrala innehållet de täcker. På så sätt hjälper de dig planera din undervisning.
Apparnas kopplingar till det centrala innehållet följer med in till checklistan. Sedan har du möjlighet att titta över apparna som helhet, göra din personliga bedömning, förfina listan och fylla i de förmågor som apparna övar.

skapa-paket

 

Skapa och dela fritt med föräldrar, elever och kollegor

Trött på att ”uppfinna hjulet”? Dela paketen med varandra

När du har valt de appar som din klass ska jobba med sätter du ihop paketet och skriver elevinstruktioner.

Dela länken till app-paketet med föräldrarna och dina elever. Detta blir ert gemensamma virtuella klassrum. Via app-paketet kan eleverna nå apparna på lärplattorna.

dela

 

Spara tid genom att snabbt finna det du söker

Apparna du sorterar ger dig omedelbar överblick

Du kan sortera appar på flera olika sätt och förfina sökningen för att hitta exakt den app du behöver. Sortera utifrån årskurs, ämne, nyckelord, läroplanen, iOS/Android, pris, popularitet och språk.

Du kan tex kombinera en sortering utifrån läroplanen med nyckelord, förfina sökningen genom att välja fler och fler nyckelord då får du fram appar som innehåller alla dessa nyckelord. Alla appar sorteras utifrån de populäraste apparna, dvs de som ingår i flest app-paket.

curriculum

 

Appbeskrivningen ger dig en snabb introduktion

Du får veta hur appen funkar och vad appen övar

Appbeskrivningen ger dig snabbt och enkelt en bild av vad appen handlar om och vad den övar.

Till din hjälp får du bland annat en sammanfattande text som skrivits av pedagoger, för pedagoger i förskola och skola och instruktionsfilmer från Youtube.

Här finner du även alla nyckelord som är kopplade till appen, vilket är en bra innehållsförteckning.

appsida