FAQ

Här hittar du svar på dina frågor!

 

Vi har sammanställt en lista på de vanligaste frågorna som rör Kunskapsplattans appar och app-paket.

 

Vad är Kunskapsplattan?

Kunskapsplattans lärare som använder appar i undervisningen har kvalitetsgranskat ca 2000 utbildningsappar.  De har även satt ihop ca 100 färdiga app-paket för olika årskurser och inom olika ämnen och teman och kopplat dem till skolans läroplan Lgr11 och förskolans mål i Lpfö98.   När du använder Kunskapsplattans app-paket så kan du känna dig trygg med att barnen använder de pedagogiskt bästa apparna som leder till en utveckling. 

 

Vem riktar Kunskapsplattan sig till?

Kunskapsplattans handledningar och app-paket riktar sig till föräldrar som vill köpa de bästa utbildningapparna åt sina barn för att hjälpa dem att färdighetsträna hemma och lyckas i skolan. 

Kunskapsplattans verktyg riktar sig till pedagoger inom förskola och grundskola och logopeder med flera. Du som pedagog kan använda sökverktyget för att hitta de bästa apparna till undervisningen och skapa egna app-paket och dela med dina kollegor. 

Vad innehåller sökverktyget?

Sökverktyget innehåller ca 2000 utbildningsapparsom erfarna pedagoger har granskat och kopplat till årskurser, ämnen, nyckelord, kunskapskraven och det centrala innehållet i Lgr11 och förskolansmål i Lpfö98, för att du snabbt och enkelt ska hitta det du söker. Sökverktyget har en avancerad filtrering vilket gör att du kan kombinera att filtrera olika sökkriterier som t.ex. nyckelord och läroplanen. 

 

Vad betyder siffrorna på apparna?

Sifforna på apparna visar hur många app-paket som appen finns med i, vilket kan vara en bra vägledning i val av app. De populäraste apparna har alltså höga siffror. En låg siffra på en app kan dock innebära att appen är ny och inte har hunnit komma med i så många app-paket.  

 

Vad ska man ha verktyget till som lärare?

Kunskapsplattan innehåller ett webbaserat verktyg för att du ska kunna strukturera och organisera apparna du använder till app-paket.  I verktyget finns alla kursplanerna i Lgr11 och förskolans mål i Lpfö98 inlagda så att du enkelt kan stämma av vad apparna täcker i läroplanen.  Det gör det även enkelt att bygga på app-paketen med nya appar som täcker olika delar i läroplanen. Verktyget möjliggör att du kan dela app-paketen du skapar med din rektor, ditt arbetslag, kollegor, elever och föräldrar för att tydliggöra vilka appar ni använder, hur ni använder dem, din pedagogiska tanke och apparnas koppling till läroplanen.

 

Vad är färdiga app-paket och hur använder jag dem?

Till din hjälp har du ca 100 app-paket med instruktioner = handledning,  inom olika ämnen och teman och för olika årskurser som Kunskapsplattans erfarna pedagoger har tagit fram. Pedagogerna har använt apparna i klassrummet och vet att de funkar både pedagogiskt och ger ett gott resultat med eleverna. Det är appar som motiverar och som leder till en progression.  Du sparar tid och pengar, du slipper leta, testa appar och köpa dåliga appar. Du kan känna dig trygg med att du endast blir rekommenderad de bästa apparna och får information om hur de funkar och kan användas på bästa sätt.

 

 

Vilken nytta har jag av Kunskapsplattan?

Du kan använda Kunskapsplattans färdiga app-paket och slipper lägga pengar och tid på att leta appar och kvalitetsgranska dessa, du vet att det är bra appar i paketen som funkar pedagogiskt.  

 

Jag är helt ny i app-världen, hur börjar jag?

Det enklaste sättet att börja är att välja ett av Kunskapslattans färdiga app-paket med handledning.  Gå in på informationen om apparna, läs om dem och titta på instruktionsfilmerna, läs pedagogernas lektionstips.  Välj sedan några appar som och börja använda dessa med barnen. Barnen brukar testa sig fram själva och det brukar inte ta många minuter förrän de är gång.

 

Varför ska man skapa app-paket som lärare?

Liksom ni väljer vilka läromedel ni ska använda i ert arbetslag/på er skola så är det en fördel att ni tillsamman bestämmer vilka appar ni ska använda inom olika ämnen, årskurser etc. Med hjälp av Kunskapsplattans verktyg kan ni skapa app-paket, koppla apparna till läroplanen, skriva era lektionstips, lägga in film etc. vilket blir en form av digitala läromedel. Det ger er möjlighet att skräddarsy era egna läromedel med just de appar som ni tycker är bra och som leder till en progression hos eleverna. 

När ni har skapat era digitala läromedel, koncept med en strategi och tydlig pedagogisk tanke och koppling till läroplanen, så blir det tydligare om det kan ersätta något annat som ni har köpt in tidigare och det blir kanske enklare att få pengar till apparna i paketet. Eleverna kan spara ner paketen som app-ikoner på plattorna och når dem snabbt och enkelt när de ska jobba med apparna.