Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Förskola, Helhet/ allsidighet, Lek, Moderna språk, Modersmål, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
Alfabetet bokstäver bokstavsljud läs- och skrivinlärning ljuda stava
Språk
Danska, Engelska, Italienska, Nederländska, Norska, Norskabokmål, Nynorska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Tyska
40 kr

Stavningslek

Stava med ljudningshjälp
I "Stavningslek" visas en illustration och eleven får i uppdrag att stava till ordet med hjälp av några bokstäver. I det första momentet finns fler bokstäver än ordet innehåller. När bilden visas, börjar ett lok tuffa iväg från vänster till höger. Det gäller att eleven börjat stava till ordet innan loket når högen med stenar. Väljs rätt bokstav, ljudas den och flyttas upp till höger om ordet. I det andra momentet skymtas bokstäverna bakom olika föremål, och enbart de bokstäver som ordet innehåller visas. Appen finns på olika språk, som väljs inuti appen.

En app för att utöka ordförrådet och lära sig skriva.

 


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto