Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Kommunicera, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
anteckna bokstavsljud läs- och skrivinlärning skriva språkljud talsyntes text-till-tal uppläsningsstöd
Språk
Danska, Engelska, Finska, Franska, Italienska, Norskabokmål, Spanska, Svenska, Tyska
30 kr

Skolstil

Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver eleverna lär sig att skriva för hand.
iPad ansluten till internet: Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken.

Detta är en stor hjälp i den tidiga läs- och skrivinlärningen eller vid läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi.

Barn och vuxna som nyligen kommit till Sverige kan använda Skolstil som ett hjälpmedel för att lära sig att läsa och skriva.

Skolstil är ett bra verktyg för att skriva sig till läsning.

Att knäcka läskoden innebär att man förstår att ord kan delas upp i ljud och att ljuden kan läsas samman till ord.

Skolstil går att ställa om till flera olika språk vilket gör det möjligt att använda appen i undervisning i främmande språk. Språkinställningarna i iPad måste ändras för att detta ska fungera. Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto