Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Dokumentera, Engelska, Förskola, Kommunicera, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
anteckna bokstavsljud läs- och skrivinlärning ljuda skriva språkljud talsyntes text-till-tal uppläsningsstöd
Språk
Svenska
75 kr

Skolstil 2

Få bokstavsljud, ord och meningar upplästa.
Skolstil 2 är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Den inbyggda talsyntesen (Acapela, Elin) läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. (Talsyntesens uttal av "är", "och", "de", "dem" och "det” har ändrats).
Markerad text eller hela texten går att få uppläst genom att trycka på högtalaren.
Det går att välja läshastighet.
Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand.

Man kan välja:
textstorlek (liten, mellan och stor)
textfärg (ljusgrå, mörkgrå och svart)
hjälplinjer

Med programmet följer Skrivanvisning och Övningsblad som går att skriva ut.
Skrivanvisning visar skrivriktning på bokstäver och siffror.
Övningsblad, med hjälplinjer, där varje rad inleds med en bokstav med pilar, som visar skrivriktning. Enligt Läroplanen är ett kunskapskrav att en elev i årskurs 3 ska kunna skriva läsligt för hand.

Skolstil är till stor hjälp i den tidiga läs- och skrivinlärningen eller vid läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi.

Barn och vuxna som nyligen kommit till Sverige kan använda Skolstil som ett hjälpmedel för att lära sig att läsa och skriva.

Skolstil är ett bra verktyg för att skriva sig till läsning.

Att knäcka läskoden innebär ju att man förstått, att ord kan delas upp i fonem och att fonemen kan ljudas samman till ord. Lundberg, I., & Herrlin, K. (2003): God läsutveckling. Natur och Kultur.

 


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto