Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Kommunicera, Moderna språk, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
kreativt berättande Skapa berättelser
Språk
Engelska
20 kr

Rory´s Story Cubes

Skapa berättelser utifrån bilder
Med hjälp av Rory's Story Cubes kan eleven skapa egna berättelser med utgångspunkt från olika illustrationer på nio tärningar. Totalt finns det 54 olika bilder, så möjligheten att skapa varierande berättelser är stor. Eleven börjar sin berättelse med "Det var en gång" och låter sedan fantasin flöda. Utmaningen är att skapa en berättelse, där alla orden som de nio bilderna illustrerar ingår. Det finns inga rätt eller fel, det är bara att börja improvisera.

En app för att skapa både muntliga och skriftliga berättelser.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto