Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Förskola, Helhet/ allsidighet, Kommunicera, Lek, Moderna språk, Modersmål, Skapande, Social kompetens/värdegrund, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
bilder/foton dokumentera infoga bilder/foton infoga ljud kreativt berättande skapa film skapa teater
Språk
Engelska
Gratis

Puppet Pals HD

Skapa teaterföreställningar Med hjälp av Puppet Pals HD kan barnen skapa egna teaterföreställningar. Till en början väljs vilka skådespelare som ska få vara med i föreställningen, maximum åtta.  Därefter väljs bakgrunder, upp till fem. En del figurer och bakgrunder ingår i appens gratisversion. Om fler önskas måste ett köp inuti appen göras, Director's Pass. Det gör det även möjligt att lägga till ännu fler skådespelare och bakgrunder med hjälp av egna fotografier och bilder. När föreställningen ska börja, trycker barnet på inspelningsknappen. Därefter flyttar barnet runt skådespelarna med hjälp av fingrarna och ger skådespelarna röster genom att prata själv. Flera barn kan samarbeta. Föreställningarna sparas i appen. Värt att tänka på är att föreställningarna inte kan redigeras i efterhand. Med hjälp av Puppet Pals HD kan berättelser skapas och händelseförlopp förklaras.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto