Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Dokumentera, Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
skriva struktur och planering tankekarta
Språk
Engelska
Gratis

Popplet lite

Skapa tankekartor
Med hjälp av Popplet kan eleven skapa egna digitala tankekartor med både text och bilder. Det är möjligt att hämta bilder ur surfplattans fotoalbum eller att ta ett foto direkt i appen. Eleven kan välja mellan olika färger, storlekar och former på tankerutorna. Det är också möjligt att binda ihop rutorna. När tankekartan är klar kan eleven spara eller e-posta den som en pdf- eller jpg-fil.
Appen går att använda i alla ämnen. Eleven övar på att samla och strukturera information om ett visst ämne.

Skillnaden mellan lite och fullversion är att man kan få göra fler tankekartor och man får ett onlinekonto där man kan ha upp till 5 tankekartor som du då kommer åt via webben och kan arbeta vidare med den. 


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto