Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Matematik
Nyckelord
addition algebra analoga klockan area bråktal decimaltal division ekvationer Former geometri geometriska figurer huvudräkning klockan längd likhetstecknet multiplikation pengar problemlösning procent räkna siffror subtraktion Talföljd vikt volym
Språk
Engelska, Svenska
Gratis

Nomp

NOMP är en app med en mängd olika matematiska övningar. Övningarna är indelade efter svårighetsgrad och matematiskt område.
Appen innehåller nästan all färdighetsträning för låg och mellanstadiet (LGR11). Man kan bland annat öva på siffror, de fyra räknesätten, geometri, klockan, bråktal, ordning och mått.

För att få tillgång till samtliga övningar, måste användaren skapa en inloggning. Eleven får återkoppling direkt om svaret är rätt eller fel. Eleven kan tävla mot sig själv genom att samla poäng och medaljer.

Nomp Plus är en betaltjänst som lärare och föräldrar kan använda för att ge uppdrag till eleverna och följa upp hur det går. Uppgifterna är självrättande och man kan följa upp med tydliga rapporter. Lärare och föräldrar kan få e-post när eleverna slutfört sina uppdrag.

 

 

 


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto