Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Hälsa, Helhet/ allsidighet, Matematik, Svenska som andraspråk
Nyckelord
analoga klockan finmotorik klockan
Språk
Svenska
20 kr

Moji Klockis Svenska

Hur mycket är klockan?
Med hjälp av Moji Klockis kan barnet träna på klockan. Appen är indelad i sex olika nivåer.  Till en början är endast den första nivån öppen. När barnet har klarat av den, så låses den andra nivån upp och så vidare. I den första nivån övas hela klockslag. En klocka visas och en röst säger exempelvis "Ställ klockan på åtta." Då ska barnet dra med fingret på visaren för att ställa in det rätta klockslaget. Därefter trycker det på ok. Om barnet svarar rätt, erhålls en fågel i belöning. Om barnet svarar fel, flyger fågeln förbi och det rätta svaret visas på klockan. Förutom fåglar i belöning ges även mössor och medaljer.

En app för att träna klockan.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto