Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Modersmål, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
Alfabetet bokstäver läs- och skrivinlärning ordavkoda ordbild Språk/talutvecklande
Språk
Danska, Engelska, Finska, Italienska, Nederländska, Norskabokmål, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Tyska
40 kr

Lyssna och läs

Hitta bokstäver och ord

Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! Här kan alla träna på svenska, engelska, tyska, danska, norska, italienska, spanska, portugisiska, polska och holländska!

I "Lyssna och läs" finns sex olika moment. Alla momenten utgår från att en röst säger ett ord eller en bokstav, som barnet ska hitta bland flera bilder. Det går att ställa in hur många bilder som barnet ska kunna välja mellan; 4, 6, 9 eller 12. Svårighetsgraden varierar allt från en röst som säger ett ord som barnet ska hitta bland olika bilder till att kunna läsa på egen hand och hitta det efterfrågade ordet bland flera skrivna ord. I "Inställningar" markeras om orden ska skrivas med versaler eller gemener.

En app för att utöka sitt ordförråd samt lära sig känna igen bokstäver och ord.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto