Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Språk & Kommunikation, Svenska
Nyckelord
Alfabetet bokstäver läs- och skrivinlärning ljuda spåra bokstäver spåra siffror versaler
Språk
Engelska
75 kr

LetterSchool

Spåra bokstäver och siffror (nu på svenska!) Med hjälp av LetterSchool kan barnen bekanta sig med det svenska alfabetet, små och stora bokstäver, och siffror (1-10). Genom att spåra bokstäver och siffror lär de sig hur respektive bokstav och siffra skrivs. Det finns både gemener och versaler att välja mellan. Först väljer barnet om han/hon vill arbeta med bokstäver eller siffror. Därefter väljs ett tecken. Efter att ett tecken valts finns det tre moment att välja mellan. Barnet kan se hur respektive tecken skrivs, spåra den valda bokstaven/siffran samt skriva tecknet på fri hand med hjälp av avslutspunkter.  En app för att bekanta sig med bokstäver och siffror och lära sig forma dem.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto