Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Kommunicera, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
daisy ljud- och talboksläsare
Språk
Engelska, Finska, Nederländska, Norskabokmål, Svenska
Gratis

Legimus

Lyssna på talböcker Legimus är MTM:s egen app för att söka, ladda ner och spela upp talböcker och taltidningar. Du kan installera den gratis via Appstore. Nu finns version 4  av appen Legimus och du kan söka, ladda ner och läsa direkt i appen. För att kunna logga in måste du har ett konto för egen nedladdning. Det får du som har läsnedsättning på ditt bibliotek.  Appen är framtagen av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. För att kunna föra över talboksfiler till den valda enheten, så krävs att användaren har ett eget nedladdningstillstånd från MTM.  Inloggningsuppgifter får eleven från Stadsbiblioteket men det krävs att vårdnadshavare följer med dit och intygar att eleven har rätt till ljudstöd, alternativt att vårdnadshavare fyller i ett dokument och läraren följer med till biblioteket.Detta kan personer med läshinder få på sitt skol- respektive folkbibliotek. För att läsa taltidningar måste du prenumerera på en tidning. Appen fungerar för både talböcker och talböcker med text. Den fungerar också med punktskriftsskärm. Några av nyheterna:

  • Mer information om boken
  • Du kan styra appen via headset och låsskärm
  • Talböcker för lästräning kan öppnas i appen
  • Listor på nya böcker
  • Du kan klicka på rubriker och sidnummer
  • Möjlighet att lägga till anteckningar och ljudanteckningar

Mer om appen på legimus.se


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto