Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
läs- och skrivinlärning läsförståelse
Språk
Danska, Engelska, Finska, Norskabokmål, Svenska
65 kr

Läs och förstå

Träna läsning och läsförståelse

Läs och förstå är en app där eleven kan träna på läsning och läsförståelse. Appen är indelad i fyra moment: frågor, rätt mening, dra rätt bild och välj rätt slut. Momentet frågor består av frågor som eleven ska besvara genom att trycka på ja eller nej, exempelvis Har soffan ben? I rätt mening visas en illustration och under den står två meningar, men bara en av dem passar till illustrationen. I dra rätt bild får eleven i uppgift att para ihop en mening med en illustration till exempel Detta är ett plommon. I det fjärde momentet saknas ett slut på en mening och eleven ska välja ett av två ord som passar in. Det är möjligt att välja om meningarna ska skrivas med gemener eller versaler. Det finns två svårighetsgrader och för den som önskar finns det möjlighet att skapa egna listor med frågor till sina elever. En app för yngre elever att träna på att läsa och förstå det lästa.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto