Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Matematik
Nyckelord
addition algebra bråktal division geometri hälften/dubbelt Jämföra likhetstecknet Mäta mönster multiplikation problemlösning pussel räkna rimlighetsbedömning rotation samband och förändring subtraktion tid tolka diagram uppskattning vikt volym
Språk
Danska, Engelska, Finska, Förenkladkinesiska, Franska, Grekiska, Italienska, Japanska, Koreanska, Nederländska, Norskabokmål, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska, Traditionellkinesiska, Turkiska, Tyska
30 kr

King of Math Junior

Räkna och lär
King of Math Junior är uppbyggd kring tio böcker: räkna, addition, subtraktion, multiplikation, division, geometri, jämföra, pussel, mäta och bråk.  Varje bok är uppdelad i kapitel. Till en början är endast ett kapitel tillgängligt och efterhand som eleven klarar uppgifterna, så öppnas nästa kapitel. I kapitlet addition får eleven i uppgift att addera två tal. Fyra rutor visas med fyra olika summor. Eleven trycker på den ruta som motsvarar summan av talen. Både poäng och tid räknas under tiden som eleven löser uppgifterna.

En app för att lösa många matematiska problem.

 


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto