Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
bokstavsljudning Chromebook ordbehandling ordprediktion talsyntes text-till-tal uppläsningsstöd
Språk
Danska, Engelska, Nederländska, Norska, Norskabokmål, Nynorska, Svenska, Tyska
Gratis

IntoWords

Talsyntes med ordprediktion IntoWords är en app för den som vill få texter på svenska och engelska upplästa. Antingen kan eleven lyssna på texter hämtade från nätet eller texter som den skrivit själv. Det finns även ordprediktion i appen. Det betyder att eleven kan få förslag på ord genom att skriva ordets begynnelsebokstäver. Den svenska rösten heter Kristian och den engelska Claire, båda är kända från talsyntesen CD-ORD.  En app för den som vill få svenska och engelska texter upplästa.

 

Chrome Web Store


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto