Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Kommunicera
Nyckelord
AKK bildkommunikation kommunikationskarta
Språk
Arabiska, Danska, Engelska, Finska, Grekiska, Italienska, Polska, Portugisiska, Svenska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska
849 kr

GoTalk Now

Skapa kommunikationsböcker
Go Talk Now kan vara ett stöd i kommunikationen. Med hjälp av appen kan böcker skapas och användas för att göra sig förstådd. Respektive sida i boken kan bestå av ett rutmönster. Det finns 1, 4, 9, 16 eller 25 rutor att välja mellan. I rutorna kan sedan bilder och text infogas och text kan läsas upp av talsyntes. Det finns köp att göra inuti appen, exempelvis olika talsyntesröster samt Widgit-symboler. Färdiga kommunikationsböcker kan delas med andra användare.

Ett alternativt kommunikationssätt.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto