Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Kommunicera
Nyckelord
AKK bildkommunikation kommunikationskarta
Språk
Danska, Engelska, Italienska, Polska, Portugisiska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska
849 kr

GoTalk Now

Skapa kommunikationsböcker
Go Talk Now kan vara ett stöd i kommunikationen. Med hjälp av appen kan böcker skapas och användas för att göra sig förstådd. Respektive sida i boken kan bestå av ett rutmönster. Det finns 1, 4, 9, 16 eller 25 rutor att välja mellan. I rutorna kan sedan bilder och text infogas och text kan läsas upp av talsyntes. Det finns köp att göra inuti appen, exempelvis olika talsyntesröster samt Widgit-symboler. Färdiga kommunikationsböcker kan delas med andra användare.

Ett alternativt kommunikationssätt.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Skapa konto