Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Dokumentera
Nyckelord
Chromebook skärminspelning spela in
Språk
Arabiska, Danska, Engelska, Finska, Förenkladkinesiska, Franska, Italienska, Japanska, Norskabokmål, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Traditionellkinesiska, Turkiska, Tyska, Ukrainska
109 kr

Explain Everything

Spela in det som görs på skärmen
Eleverna spelar in det som görs på skärmen samtidigt som en mikrofon spelar in det som sägs. Explain Everything är som en interaktiv whiteboard kombinerat med ett presentationsprogram.  Kombinationen av bild, text, symboler och ljud gör det lättare för eleven att repetera lektionsinnehållet. Denna app kan även användas av lärare som vill spela in sin egen lektion och använda den vid ett senare tillfälle.  Projektet sparas som en film som kan exporteras till Google Drive.

Eleven får möjlighet att använda flera olika sinnen för att tillgodogöra sig informationen från lektionen, vilket underlättar inlärning och repetition.

Chrome web store


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto