Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Dokumentera, Kommunicera
Nyckelord
diktera röstigenkänning tal-till-text Taligenkänning talsyntes
Språk
Arabiska, Bokmål, Danska, Engelska, Finska, Förenkladkinesiska, Franska, Grekiska, Hebreiska, Indonesiska, Italienska, Japanska, Katalanska, Koreanska, Kroatiska, Malajiska, Nederländska, Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Slovakiska, Spanska, Svenska, Thailändska, Tjeckiska, Traditionellkinesiska, Turkiska, Tyska, Ukrainska, Ungerska, Vietnamesiska
Gratis

Dragon Dictation

Omvandla tal till text
Dragon Dictation är ett röstigenkänningsprogram som omvandlar tal till text. När eleven dikterar, syns meningarna direkt i text. För att få omvandlingen från tal till text att fungera, krävs att eleven talar tydligt och långsamt och inte allt för dialektalt. Eleven kan även diktera statusuppdateringar direkt till Facebook och/eller Twitter.

Detta är ett hjälpmedel för elever som har skrivsvårigheter eller precis har börjat lära sig läsa och skriva. Eleven lär sig även att träna på tydligt uttal.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto