Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Helhet/ allsidighet, Lek, Matematik
Nyckelord
analoga klockan digitala klockan finmotorik klockan
Språk
Engelska, Förenkladkinesiska, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Nederländska, Norskabokmål, Ryska, Spanska, Svenska, Traditionellkinesiska, Tyska
30 kr

Djungeltid

Hur mycket är klockan?
"Djungeltid" är indelad i fem olika moment. I det första, "Klockan", efterfrågas hur mycket klockan är. I det andra, "Ange tid", ska barnet ställa klockan på ett visst klockslag. I det tredje, "Ange förfallen", får det i uppgift att lista ut hur mycket tidigare/senare den andra klockan är. I det fjärde momentet, "Ställ in förfallen", ska barnet ställa fram klockan x antal timmar. I det femte momentet får det lära sig hur klockan fungerar. Även om det är det femte och sista momentet, så kan det vara bra att börja med.

En app för att bekanta sig med och träna såväl den analoga som den digitala klockan.

 


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto