Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Dokumentera, Engelska, Förskola, Moderna språk, Modersmål, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
dokumentera infoga bilder/foton infoga film infoga ljud kreativt berättande Skapa berättelser skapa böcker text
Språk
Engelska, Förenkladkinesiska, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Traditionellkinesiska, Tyska
Gratis

Book Creator - gratis

Skapa digitala böcker med bilder, ljud och text
Detta är en gratisversion av Book Creator med köp inne i  app.
Med hjälp av Book Creator kan barnen skapa digitala böcker. Böckerna kan innehålla bilder/foton, film, text och ljud. Det är möjligt att både fotografera under tiden som boken skapas och hämta foton och filmer från surfplattans album. Barnen kan även spela in sin egen röst eller lägg på musik till en sida i boken, det går att lägga till flera ljud på en sida. Barn som ännu inte kan skriva på egen hand, kan skapa en ljudbok genom att berätta till respektive bild. Det går bra att använda appen tillsammans med skolstil. Skriv i skolstil och kopiera in i book creator. Eleverna lär sig appen snabbt och kan ganska snart göra fina sagor och berättelser självständigt.  En färdig bok kan sparas i appen iBooks på surfplattan.
En app för muntligt och/eller skriftligt berättande.

Finns på Chrome Web Store


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto