Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Förskola, Hälsa, Helhet/ allsidighet, Lek, Modersmål, Slöjd, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
bokstäver bokstavsljud läs- och skrivinlärning ljuda stava
Språk
Svenska
40 kr

Bokstavspussel

Stavning med bokstavsljud
Appen Bokstavspussel består av fotografier. Till varje fotografi finns bokstäver i oordning som tillsammans bildar ordet på bilden.  Barnet får i uppdrag att stava till det benämnda ordet genom att sätta varje ords bokstäver i rätt ordning. Det finns tre olika kategorier: ljudenliga, icke ljudenliga och ljudstridiga ord. Varje bokstavsljud hörs när barnet trycker på respektive bokstav. När bokstäverna är på plats kan stavningen kontrolleras. Om det inte är rätt, får barnet möjlighet att ändra sin stavning. Innehållet kan individualiseras genom att ord tas bort och/eller egna ord läggs till. I den nya versionen går det att  lägga till ord och meningar med stöd av flera språk och det går att stänga av de animationer man får som belöning

Du kan lägga till egna bilder, egna ord och spela in egna bokstavsljud. Om du vill ha helt egna ord, går du till sista sidan och håller ett finger på den gula ytan. Då kommer det upp en grå kvadratisk ruta och under den står det ”Nytt pussel”.

En app för läs- och skrivinlärning. Genom att börja med enkla ljudenliga ord kan barn ”knäcka koden”, dvs de blir medvetna om bokstavsljuden i orden. Många barn lär sig läsa genom ord som intresserar dem, vilket är möjligt här genom att anpassa och skapa ord som intresserar barnet. 

 

 

 

 


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto