Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Engelska, Förskola, Språk & Kommunikation, Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
Alfabetet engelska alfabetet läs- och skrivinlärning ljuda ordavkoda stava substantiv Vokaler
Språk
Danska, Engelska, Italienska, Nederländska, Norskabokmål, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Tyska
40 kr

Bokstavslek

Lek med bokstäver
I Bokstavslek kan barnet bekanta sig med bokstäver och ord på tio olika språk. Önskat språk väljs i appens inställningar. Det finns tre moment. I det ena visas såpbubblor med bokstäver. När användaren trycker på respektive bubbla hörs först bokstavsljudet och därefter benämns ett ord med den begynnelsebokstaven. I det andra momentet blir uppdraget att stava till det illustrerade ordet. Av ett antal bokstäver ska användaren dra respektive bokstav till sin rätta plats i ordet. Varje bokstav ljudas och när ordet är färdigskrivet benämns det både i text och med ljud. Det tredje momentet  innehåller ett antal illustrerade ord som vart och ett saknar sin begynnelsebokstav. Uppgiften blir att dra respektive begynnelsebokstav till sin rätta plats. Det finns flera svårighetsgrader och det går att välja mellan versaler och gemener.

Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto