Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
läs- och skrivinlärning ord ordinlärning
Språk
Engelska, Svenska
40 kr

Alfavux

Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning.
Appen är framtagen av en sfi-lärare på Komvux i Norrköping och riktar sig främst till ungdomar och vuxna som har ett annat modersmål än svenska och saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis. Andra tänkbara målgrupper är ungdomar och vuxna med svenska som modersmål som behöver extra läs- och stavningsträning.
Alfavux innehåller närmare tvåhundra vanliga svenska ord med foton till. Vissa ord förekommer flera gånger med olika foton.
När en bild visas hörs en röst som läser upp ordet. Bokstäverna ligger blandade på ett färgfält och dras till rutor. Varje bokstav ljudas samtidigt som den dras på plats. Om bokstaven placeras i fel ruta hoppar den tillbaka. När hela ordet är korrekt stavat läser rösten upp ordet igen. Det finns en högtalarsymbol som går att trycka på för att upprepa ordet obegränsat antal gånger.

Orden är indelade i sex olika nivåer med stigande svårighetsgrad. Nivåerna skiljs åt genom färger. Ett visst antal ljud och bokstäver är kopplade till varje nivå.  På varje nivå repeteras utvalda ord från tidigare nivåer. Det går att byta fritt mellan olika nivåer. På den sjunde nivån är alla ord blandade. Det finns också en åttonde nivå där egna foton, ljud och ord kan läggas in.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto